وکیل همسر اول نجفی، وکیل نجفی در پرونده قتل میترا

در سایت نانو چت مطلب وکیل همسر اول نجفی، وکیل نجفی در پرونده قتل میترا مشاهده می کنید
سال گذشته در پرونده جدایی آقای نجفی و خانم تابشیان هم وکیل خانم تابشیان بودم و وکالت آقای نجفی را یک همکار دیگرم که از دوستان من است، برعهده داشت
ممنون بابت بازدید از سایت nanochat نانو چت