کتاب "حقوق شهروندی افراد دارای معلولیت" ‌در تبریز رونمایی شد

در سایت نانو چت مطلب کتاب "حقوق شهروندی افراد دارای معلولیت" ‌در تبریز رونمایی شد مشاهده می کنید
کتاب “حقوق شهروندی افراد دارای معلولیت” همزمان با روز معلول در تبریز رونمایی شد.
ممنون بابت بازدید از سایت nanochat نانو چت