بیشترین بازدهی در اردیبهشت ماه متعلق به کدام نماد بود؟

در سایت نانو چت مطلب بیشترین بازدهی در اردیبهشت ماه متعلق به کدام نماد بود؟ مشاهده می کنید

بانک تجارت با نماد وتجارت در اردیبهشت ماه توانست بیشترین حجم معاملات را به خود اختصاص دهد. حجم معاملات این نماد در اردیبهشت ماه 27288 میلیون سهم (13.3 درصد از کل معاملات) بود. بعد از بانک تجارت، این بانک صادرات با نماد وبصادر بود که بیشترین حجم معاملات را به خود اختصاص داد و شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو با نماد خگستر در رتبه سوم بدین لحاظ قرار گرفت.
ممنون بابت بازدید از سایت nanochat نانو چت