کارگاه لعاب کاری سفال

در سایت نانو چت مطلب کارگاه لعاب کاری سفال مشاهده می کنید
در کارگاه لعاب کاری به عنوان یکی از آسان ترین شیوه ها برای استفاده از رنگ و لعاب در سفالگری می توان به غوطه ور کردن سفال درون رنگ و لعاب اشاره کرد.
ممنون بابت بازدید از سایت nanochat نانو چت